Nhấp Vào Chơi Bên Dưới Để Nhận Thông Điệp Đặc Biệt Từ Nhà Tiếp Thị Internet Trị Giá Hơn 10 Triệu $  …

Nhấp vào bên dưới để tiếp tục Khóa đào tạo miễn phí với RafaelTung

Đúng! Tôi muốn khóa đào tạo miễn phí này

TIẾP THỊ LIÊN KẾT LÀ GÌ

Và tại sao bạn phải quan tâm?

  • Tiếp thị liên kết là ngành công nghiệp trị giá hơn 17 tỷ đô la mỗi năm (và đang phát triển) 

  • Người tạo sản phẩm cung cấp tất cả sự hỗ trợ và thực hiện các dịch vụ (vì vậy bạn không cần phải làm vậy)

  • Kiếm 4% – 100+ phần trăm hoa hồng cho khách hàng giới thiệu

  • Affiliate có thể làm việc ở bất cứ đâu miễn là có Wifi và điện thoại/laptop

  • Lịch trình linh hoạt cho phép các chi nhánh làm việc cả ngày lẫn đêm hoặc bất cứ thời gian nào trong khoảng thời gian đó

  • Không có giới hạn về thu nhập. Với tiếp thị liên kết, bầu trời là giới hạn thu nhập

Tại Sao Tham Gia I – Academy LiveGood?

Mọi người đều muốn bắt đầu tiếp thị liên kết, nhưng ít người có đủ kỹ năng để thành công.

Chúng tôi có hệ thống + cộng đồng đã được chứng minh .

Nó còn hơn cả một khóa học hoặc đào tạo khác.

Đây là một hệ thống chứa đựng những thứ mà các chi nhánh cần để thành công. Những thứ như…

  • Hoa hồng trọn đời

  • Cách nhận lưu lượng truy cập vào các liên kết liên kết của bạn

  • Cộng đồng quan tâm và hữu ích

Bắt đầu với hệ thống Marketing I-Academy